StudentCare

NÁZEV ŠKOLY

TYP VŠ

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

KONTAKT

AKCENT College, s.r.o. – Praha

Soukromá

Program podpory zaměřený na adaptaci zahraničních studentů, psychologické služby, právnické služby, zdravotní péče a další.

Kontaktní formulář najdete na webu →

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Soukromá

Akademické poradenské centrum UJAK – Služby centra podpory pro studenty se speciálními potřebami jsou určeny studentům UJAK Praha se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

→ psychologické a pedagogické poradenství

→ sociálně-právní poradenství

→ studijní a profesní poradenství pro studenty a zájemce se spec. potřebami

→ podpora při adaptaci na VŠ studium

→ logopedická péče

→ tlumočení do znakového jazyka

→ služba osobní asistence

Aby studenti mohli využít služeb centra, je třeba provést registraci. Registraci lze provést vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním na emailovou adresu: kocurova.marie@ujak.cz

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. – Praha

Soukromá

Vysokoškolská psychologická poradna

Na poradnu se můžete obrátit prostřednictvím studijního oddělení se studijními, osobními či pracovními otázkami a problémy.

Vysoká škola tělesné výchovy
a sportu Palestra, s.r.o., Praha

Soukromá

→ poradenství v oblasti studia

→ péče o studenty se specifickými studijními potřebami

→ psychologické poradenství, poradenství v oblasti psychologie sportu

→ řešení psychosomatických obtíží a poruch příjmu potravy

→ koučování a osobnostní rozvoj

Termíny konzultací lze domluvit na emailové adrese: svamberk.sauerova@palestra.cz

ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.

Soukromá

Studijní a kariérní poradenství

CEVRO Institut, z. ú. Praha

Soukromá

Bezplatná služba, tzv. setkávání se nad problémem

Okruhy problémů:

→ vztahy, zvládání stresu

→ posilování sebevědomí

→ problémy v rámci studia

→ budoucí pracovní uplatnění

 

Další služby:

→ právní poradenství

→ koučování a mediace

Akademie múzických umění
v Praze (AMU)

Veřejná

Individuální psychologické poradenství

Akademie výtvarných umění
v Praze (AVU)

Veřejná

Studijní a psychologické poradenství

Konzultační hodiny obvykle v těchto termínech:
středy: 8:15-10:00, 16:00-16:30
pátky: 18:00-19:30

Ostatní hodiny v těchto dnech jsou vyhrazeny pro objednané klienty
Je možnost předchozího
objednání na e-mailu: psycholog@avu.cz

Česká zemědělská univerzita
v Praze (ČZU)

Veřejná

ČZU nabízí pomoc všem studentům prvních ročníků, kteří cítí únavu po ukončení prvního semestru, mají pocit, že na studium nestačí a obávají se zkoušek v letním semestru.

Kontaktujte studijního poradce na své fakultě, nebo navštivte odborníky z oblasti psychologického poradenství na Katedře psychologie na Provozně ekonomické fakultě.

Podrobné informace lze nalézt na stránkách katedry →

Fakulta životního prostředí ČZU

Veřejná

Studijní a psychologické poradenství všem studentům FŽP ČZU na individuální, skupinové a celofakultní úrovni.

Každý čtvrtek v čase 12:30–13:30 nás můžete bez ohlášení zastihnout v místnosti D328 / MCEVII (3. patro) a konzultovat Vaše záležitosti, které nevyžaduji více než 15 minut. Případně se můžeme domluvit na další individuální konzultaci.

tendonkelaar@fzp.czu.cz

Fakulta tropického zemědělství ČZU

Veřejná

Studijní a psychologické poradenství

Institut vzdělávání a poradenství ČZU

Veřejná

Odborné psychologické poradenství

Mgr. Kamila Urban, PhD.
+420 224 386 007
urbankamila@ivp.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

Veřejná

Různorodé spektrum odborného poradenství:

→ studijní

→ psychologické

→ pro osobnostní rozvoj

→ sociálně-právní

→ duchovní

→ okamžitá pomoc v krizi

Mgr. Taťána Cihlářová
+420 224 358 464
tatana.cihlarova@cips.cvut.cz

Bechyňova 3, 160 00 Praha 6

CIPS ČVUT

PhDr. Daniela Roes
+420 224 358 465
daniela.roes@cvut.cz

Univerzita Karlova (UK)

Veřejná

Odborné psychologické poradenství

Psychologické poradenství pro sluchově znevýhodněné

Psychoterapeutické poradenství pro studující se speciálními potřebami

Mgr. Silvie Nedvědová
poradny@cuni.cz
778 420 553

Poradny na fakultách →

Vysoká škola ekonomická v Praze
(VŠE) 

Veřejná

Akademická psychologická poradna (individuální psychologické poradenství)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová
v Praze (UMPRUM)

Veřejná

Poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby studentům, pedagogům a zaměstnancům.

Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze (VŠCHT Praha)

Veřejná

Poradenství pro studenty se specifickými potřebami, interkulturní poradenství, psychoterapeutickou péči, krizovou intervenci či personální diagnostika.

Prague College
– pobočka Teesside Universit

Zahraniční

Studijní a kariérní poradenství