StudentCare

Pro studující do 26 let nonstop a zdarma

Pro dospělé, zdarma 8:00-18:00

Pro dospělé, nonstop, hrazeno pojišťovnou
(pohotovostní poplatek 90kč)

Služby psychiatrické a psychologické ambulance
(více na fokus-praha.cz)

Dejvické psychoterapeutické centrum

Nabízí psychiatrickou i psychoterapeutickou
pomoc hrazenou pojišťovnou.

Institut neuropsychiatrické péče – Karlín

Komplexní léčba, mezioborový přesah a individuální přístup.

Sociální klinika

Psychoterapeutické služby za rozumnou dohodnutou cenu. 

RŮZNÉ ŠKOLY, RŮZNÁ ODBORNOST ŠKOLNÍHO PORADCE ČI PSYCHIATRA A SPEKTRUM SLUŽEB
→ PTEJTE SE NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ VAŠÍ ŠKOLY