StudentCare

STUDENTCARE

V naší semestrální práci jsme se rozhodli zabývat duševním zdraví. Duševním zdravím studentů vysokých škol v Praze. Oslovili jsme přes 50 vysokých škol, veřejných i soukromých, zda poskytují pro své studenty poradnu nebo mají studenti možnost docházet za psychologem, případně psychiatrem externě. Výsledky a zjištění naší práce během semestru se snažíme shrnout formou reportu.

Kontakt

Klára Dvorská
+420 602 157 057
klara@studentcare.site

Martin Kyjovský
+420 606 231 954
martin@studentcare.site

→ Vysoké školy musí zajistit, aby programování, dosah a celková podpora potřeb duševního zdraví studentů byly splněny, aby tato mladá a zranitelná populace nadále hledala služby.

→ Psychologické studentské poradny musí vést data. Ta jsou základem pro zlepšování služeb.

→ Škola musí sledovat účinnost aplikovaných preventivních programů a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření.

→ Studenti musí být náležitě informováni o nabízených službách a programech školy, především studenti prvních ročníků.

→ Škola musí připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením.

 

Projekt vznikl v akademickém roce 2020/21 v ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace

UMPRUM

Supervision: Filip Dědic&Richard Jaroš, 
Petr Krejzek